FE Fonden

Team

Partner

Rune Nordlander

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) samt Executive MBA från Uppsala universitet.

Rune Nordlander är partner och grundare av First Venture (tidigare Första Entreprenörsfonden) där han sedan 2006 investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam. Tidigare har han som grundare och VD arbetat på IT-konsultföretaget Endevo AB (vilket idag ingår i Symbio) samt varit dotterbolags-VD och delägare i IT-konsultbolaget Frontec (vilket idag ingår i CGI).

Innan dess arbetade han med forskning & utveckling på ABB. Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Virtual eTraining Software Stockholm AB, Speedment AB, Tribonex AB och Zigrid AB. Styrelseledamot Första Entreprenörsfonden i Norden AB, Alelion Energy Systems (publ) AB, Sprint Bioscience (publ) AB, CombiQ AB, samt HumanCap Nordic AB.

Partner

Peter Werme

Peter Werme är partner och grundare av First Venture (tidigare Första Entreprenörsfonden) där han sedan 2006 investerar i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam.

Peter har varit aktiv investerare och styrelseordförande i ett stort antal portföljbolag inom Teknik, hälsa och hållbarhet under de senaste 15 åren.

Peter var fram till i maj 2023 styrelseordförande i det börsnoterade bolaget Humble Group och har varit med där från start. Humble Group består idag av cirka 50 snabbväxande, entreprenöriella bolag med starka varumärken, distribution och produktion av hållbara konsumentprodukter. Peter är också styrelseordförande i det noterade SaaS-bolaget Kiliaro samt i Verduro Group AB verksamma inom förebyggande hälsa.

Peter har en lång och gedigen erfarenhet inom kapitalförvaltning. Han var med i teamet som startade upp ABB Investment management där han var aktiv i cirka tio år och ansvarig för förvaltningen av noterade och onoterade aktier i Sverige och Europa och med en förvaltningsvolym på 3-10 Mdr SEK. Peter var också ansvarig förvaltare av Länsförsäkringars svenska aktieportföljer och startade upp deras fondverksamhet. Därefter var Peter också med och startade upp och förvaltade hedgefonder, Equity long-short, hos både SEB och Handelsbanken.

Rune och Peter
Från vänster: Rune Nordlander och Peter Werme