Founding Partner

Peter Werme

Peter är medgrundare av First Venture samt Första Entreprenörsfonden. Peter har varit aktiv investerare och styrelseordförande i ett stort antal portföljbolag inom Teknik, hälsa och hållbarhet under de senaste 15 åren. Peter var fram till i maj 2023 styrelseordförande i det börsnoterade bolaget Humble Group och har varit med där från start. Humble Group består idag av cirka 50 snabbväxande, entreprenöriella bolag med starka varumärken, distribution och produktion av hållbara konsumentprodukter. Peter är också styrelseordförande i det noterade SaaS-bolaget Kiliaro samt i Verduro Group AB verksamma inom förebyggande hälsa. Peter har en lång och gedigen erfarenhet inom kapitalförvaltning. Han var med i teamet som startade upp ABB Investment management där han var aktiv i cirka tio år och ansvarig för förvaltningen av noterade och onoterade aktier i Sverige och Europa och med en förvaltningsvolym på 3-10 Mdr SEK. Peter var också ansvarig förvaltare av Länsförsäkringars svenska aktieportföljer och startade upp deras fondverksamhet. Därefter var Peter också med och startade upp och förvaltade hedgefonder, Equity long-short, hos både SEB och Handelsbanken.